Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021 - 03:02

Ποιοι ιδιώτες κατέχουν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

O Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εμίρηδες του Άμπου Νταμπι και του Κατάρ, ο κολοσσός της Fairfax και πλείστα funds είναι τα νέα… αφεντικά των ελληνικών τραπεζών.

Ο IFC απέκτησε μετοχές αξίας 150 εκατ. ευρώ στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες: 60 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 50 εκατ. ευρώ στην Eurobank, 20 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και 20 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα. Το IFC θα έχει συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, το ΤΧΣ από 66,93% υποχωρεί στο 26,42%, καθώς οι επενδυτές που μετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση θα ελέγχουν το 51,15% της τράπεζας, ενώ εκείνοι που αντάλλαξαν ομόλογα με μετοχές (LME) κατέχουν πλέον ποσοστό που αντιστοιχεί στο 22,20% του μετοχικού κεφαλαίου. Πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πάνω από το 40% των ιδιωτικών κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν στην τράπεζα ήταν από Έλληνες επενδυτές και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Quest Συμμετοχών του Θόδωρου Φέσσα, προέδρου του ΣΕΒ, η Autohellas Hertz, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η Mileva Ανώνυμος Επενδυτική Εταιρεία, η Housemarket (IKEA), η Olympic Air κ.ά. Αυτές οι εταιρείες συνδέονται με μέλη του ΔΣ της τράπεζας. Επίσης, κορυφαία στελέχη της διοίκησης, όπως ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Μιχάλης Σάλλας, ο οποίος επένδυσε σε μετοχές αξίας 5.473.584,60 ευρώ κ.α.

Στο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας το 39,7% ανήκει στο ΤΧΣ και είναι κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ενώ ακόμη 1,5% του Ταμείου είναι κοινές μετοχές με περιορισμένα δικαιώματα. Το 16,8% της τράπεζας ανήκει σε funds μετά την ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ το 11,07% σε Έλληνες ιδιώτες μετά την επιτυχή άντληση 300 εκατ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Στην Alpha Bank το ΤΧΣ ελέγχει πλέον το 11% της τράπεζας με μετοχές που έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Μετά την ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικό επενδυτικό κοινό στο εξωτερικό, το ποσοστό που μοιράζονται αυτοί οι επενδυτές είναι 50,50%. Tο Paramount, ο επενδυτικός βραχίονας του Κατάρ, κατέχει ποσοστό κάτω του 5%, η Paulson βρέθηκε με 7,32%, ενώ στο 9,85% ανήλθε η συμμετοχή της Credit Agricole.

Στην Eurobank ο όμιλος της Fairfax μέσα από 17 εταιρείες ελέγχει το 16,88% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ διαμορφώθηκε σε 2,38%. Από τη μετατροπή ομολόγων σε μετοχές (LME), η Eurolife Ασφαλιστική βρέθηκε να ελέγχει το 5,32% της τράπεζας, το οποίο διέθεσε ήδη με placement.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ο μεγαλοεπενδυτής Wilbur Ross διατήρησε το ποσοστό του (κάτω από 5%), ενώ οι τέσσερις μεγαλύτεροι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν περίπου το 35% της τράπεζας. Επίσης, μπήκαν σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές όπως η Highfields και η Brookfield, τα αμοιβαία κεφάλαια της PIMCO, η δε Capital ελέγχει άμεσα και έμμεσα το 8,3421% που κατείχε το private equity York Capital, αλλά και «συντηρητικοί» επενδυτές, που τοποθετούνται σε μακροπρόθεσμη βάση, όπως τα εθνικά κεφάλαια (Sovereign Funds) της Νορβηγίας και του Άμπου Ντάμπι. Το ποσοστό της Mackenzie Financial Corporation κατήλθε του ορίου του 5% μετά την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.