Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024 - 19:40

Kατά 9,04% αυξήθηκε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα

Αύξηση κατά 9,04% σημείωσε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα για το 2014 εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, το 2014, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα αυξήθηκαν σε ποσοστό 9,04% φθάνοντας τα 13.183,10 εκατ. ευρώ έναντι 12.089,90 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ η ναυτιλία παρείχε άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε 192.000 άτομα στα πλοία και στην ξηρά στο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων (maritime cluster).
 
Επιπροσθέτως, από το 2013 επιβάλλεται ο ελληνικός φόρος χωρητικότητας επί πλοίων ξένης σημαίας που λειτουργούν-διαχειρίζονται από γραφεία εγκατεστημένα στην Ελλάδα, μετά από αφαίρεση της ενδεχόμενης πληρωμής φορολογίας των ανωτέρω πλοίων στη χώρα της σημαίας τους.

Ο φόρος υπολογίζεται επί τη βάσει των ίδιων κριτηρίων, τιμών και κλιμάκων που εφαρμόζονται στα πλοία ελληνικής σημαίας. «Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους» ανέφεραν κύκλοι της ΕΕΕ.
 
Νίκος Μπαρδούνιας